Փամփուշտի տեսակներ

.22LR Տրամաչափ | FM-6393

223REM Տրամաչափ | AC-1564

5.45x39 Տրամաչափ | HV-2388

7.62x39 Տրամաչափ | WK-0350

308 / 7.62x51 Տրամաչափ | DX-1459

7.62x54 Տրամաչափ | CP-2285

30-06 Տրամաչափ | IQ-4793

9x18մմ Գազային | TU-2726

9x18մմ Գազային «Перцовый» | PU-7018

8x18մմ Գազային «Перцовый» | HQ-4179

8x18մմ Գազային | RW-0412

12 տր. կոտորակ №0 | IK-2368

12 տր. կոտորակ №00 | CN-9395

12 տր. կոտորակ №000 | YD-8155

12 տր. կոտորակ №0000 | GN-2996

12 տր. կոտորակ №1 | WM-7255

12 տր. կոտորակ №2 | OS-9426

12 տր. կոտորակ №3 | RD-4967

12 տր. կոտորակ №4 | NV-0744

12 տր. կոտորակ №5 | OG-0295

12 տր. կոտորակ №6 | RM-5737

12 տր. կոտորակ №7 | VY-0576

12 տր. կոտորակ №8 | DU-3240

12 տր. կոտորակ №9 | TH-6787

12 տր. կոտորակ №10 | VP-3809

12 տր. կոտորակ №3 Высокая скорость | VS-2514

12 տր. կոտորակ №4 Высокая скорость | AX-3002

12 տր. կոտորակ №5 Высокая скорость | JP-0130

12 տր. կոտորակ №7 Высокая скорость | OD-1818

12 տր. մանրագնդակ 5,6մմ | EE-1317

12 տր. մանրագնդակ 6,2մմ | VK-3816

12 տր. մանրագնդակ 8,5մմ | AM-0160

12 տր. կոտորակ №0000 Магнум | SD-1428

12 տր. կոտորակ №00 Магнум | CJ-6723

12 տր. կոտորակ №3 Магнум | WQ-1256

12 տր. կոտորակ №4 Магнум | YC-8569

12 տր. կոտորակ №5 Магнум | BQ-8069

12 տր. կոտորակ №0 Полумагнум | OF-2712

12 տր. կոտորակ №5 Полумагнум | UP-3626

16 տր. կոտորակ №0000 | FP-0735

16 տր. կոտորակ №000 | OH-1249

16 տր. կոտորակ №00 | KK-0884

16 տր. կոտորակ №0 | JK-5203

16 տր. կոտորակ №1 | LO-1194

16 տր. կոտորակ №2 | LD-9656

16 տր. կոտորակ №3 | DL-4367

16 տր. կոտորակ №4 | DS-3945

16 տր. կոտորակ №5 | SH-6008