Փամփուշտի պատրաստում

Պարկուճ 12 տր. | IN-1950

60 ֏

Պարկուճ «Record» 16 տրամաչափ | UT-1332

70 ֏

Պարկուճ «Record» 20 տրամաչափ | BR-7096

80 ֏

Պարկուճ հրապատիճով "Магнум" 12 տրամաչափ | TO-1522

120 ֏

Լատունե պարկուճ 12 տրամաչափ | NY-9344

1000 ֏

Լատունե պարկուճ 16 տրամաչափ | WZ-0295

1000 ֏

Լատունե պարկուճ 20 տրամաչափ | KI-2570

1000 ֏

Լատունե պարկուճ 28 տրամաչափ | DW-6047

1000 ֏

Լատունե պարկուճ 32 տրամաչափ | EH-7437

1000 ֏

Պիտակներ "Стикхант Релоад" N0 500 հատ | YI-3217

1500 ֏

Պիտակներ "Стикхант" N0 12 տր․ | DZ-0069

1500 ֏

Պիտակներ "Стикхант" N1 12 տր․ | JQ-0689

1500 ֏

Պիտակներ "Стикхант" N3 12 տր․ | YI-6230

1500 ֏

Պիտակներ "Стикхант" N4 12 տր․ | ZV-6579

1500 ֏

Պիտակներ "Стикхант" N5 12 տր․ | XC-0894

1500 ֏

Պիտակներ "Стикхант" N6 12 տր․ | XM-1476

1500 ֏

Պիտակներ "Стикхант" N7 12 տր․ | EY-4049

1500 ֏

Պիտակներ "Стикхант" N8 12 տր․ | XJ-5117

1500 ֏

Պիտակներ "Стикхант" N9 12 տր․ | UR-8889

1500 ֏

Պիտակներ "Стикхант" К5,6 12 տր․ | QR-1135

1500 ֏

Պիտակներ "Стикхант" Magnum 12 տր․ | BT-9854

1500 ֏

Ասեղ «Жевело» | NQ-1068

1000 ֏

Ասեղ «Центробой» | AX-6146

1200 ֏

Սեղման օղակ 16տր. | SJ-1190

1900 ֏

Սեղման օղակ 20տր. | XP-8313

1900 ֏

Մատրիցա 12տր. | HW-5468

2000 ֏

Մատրիցա 16տր. | FA-9992

2000 ֏

Մատրիցա 20տր. | OL-8460

2000 ֏

Մատրիցա լատունից 16 տր. | TU-0454

6000 ֏

Պռես ձագարի հետ 12տր. | AT-5778

3000 ֏

Պռես ձագարի հետ 16տր. | EP-0739

3000 ֏

Կալիբրովկայի օղակ 16 տրամաչափի | HK-4745

4500 ֏

Կալիբրովկայի օղակ 12 տրամաչափի | ZF-4683

4500 ֏

Կալիբրովկայի օղակ 12 տրամաչափի | MA-5121

4500 ֏

Վառոդի և կոտորակի չափիչ | FE-9786

2700 ֏

Վառոդի և կոտորակի չափիչ | LT-3619

3500 ֏

Տակդիր 25 փամփուշտի համար | LO-5939

3000 ֏

Փամփուշտների արկղ 25հտ. 12/16/20տր. | HI-7723

5200 ֏

Փամփուշտների արկղ 25հտ. 12/16/20տր. | XM-8171

5200 ֏

УПС-5 16տր. աստղաձև գլխիկ | TJ-6334

3500 ֏

УПС-5 12տր. աստղաձև գլխիկ | XH-4474

3500 ֏

УПС-5 12տր. աստղաձև գլխիկ մետաղական | XM-0407

5000 ֏

Վառոդի և կոտորակի կշեռք | YO-6256

4500 ֏

Գործիք Барклай 12տր. | SD-1829

5500 ֏

Պիժ կտրող սարք 12 տր․ | RM-9321

8000 ֏

«Զակատ» ձեռքի մետաղական 16 տր. | ZP-6380

7500 ֏

«Զակատ» ձեռքի 12 տր. | PI-5369

7500 ֏

«Զակատ» ձեռքի 16 տր. | IZ-7333

7500 ֏