MP-155

Արդիականացված MP-155 | NR-8843

Արդիականացված MP-155 | ML-7330

Արդիականացված MP-155 | QW-7116

Արդիականացված MP-155 | MG-5325

Արդիականացված MP-155 | OA-4804

Արդիականացված MP-155 | VN-2240

Փողակալ DLG Tactical МР-155 | XL-6815

20000 ֏

Բռնակ DLG Tactical MP-155 | HZ-8802

20000 ֏

Բռնակը փակող պահեստամաս DLG Tactical | QU-6488

10000 ֏

Խզակոթի ծալվող փոխարկիչ DLG Tactical | JJ-8610

20000 ֏

Խզակոթի ամրացում | RQ-4313

20000 ֏

Խզակոթ DLG Tactical D3 | QT-8121

30000 ֏

Խզակոթ DLG Tactical D2 | GV-5244

30000 ֏

Խզակոթ DLG Tactical D1 | FD-8679

30000 ֏

Խզակոթ DLG Tactical Com-spec АК | NP-6555

35000 ֏

Խզակոթ DLG Tactical M1 | IC-0939

35000 ֏

Խզակոթ DLG Tactical M1 Compact | CI-1129

35000 ֏