MP-135

Արդիականացված MP-135 | WK-5732

Արդիականացված MP-135 | JQ-7058

Արդիականացված MP-135 | ZK-1749

Արդիականացված MP-135 | NM-4986

Արդիականացված MP-135 | AP-9467

Արդիականացված MP-135 | SM-1434

Արդիականացված MP-135 | RI-4346

Արդիականացված MP-135 | QK-9026

Բռնակ DLG Tactical MP-135 | GP-4446

20000 ֏

Բռնակը փակող պահեստամաս DLG Tactical | JA-6079

10000 ֏

Խզակոթի ծալվող փոխարկիչ DLG Tactical | RJ-3249

20000 ֏

Խզակոթի ամրացում | QB-7235

20000 ֏

Խզակոթ DLG Tactical D1 | HO-6082

30000 ֏

Խզակոթ DLG Tactical D2 | NW-9647

30000 ֏

Խզակոթ DLG Tactical D3 | TF-1438

30000 ֏

Խզակոթ DLG Tactical Com-spec АК | KJ-6886

35000 ֏

Խզակոթ DLG Tactical M1 | VB-7536

35000 ֏

Խզակոթ DLG Tactical M1 Compact | VP-3290

35000 ֏